داشبورد مدیریتی

داشبوردها بسیار مهم هستند زیرا حجم عظیمی از داده ها را متراکم و سازماندهی می کنند تا مدیران و مدیران بتوانند مرتبط ترین اطلاعات را در کمترین زمان به دست آورند. یک داشبورد مدیریتی یا اجرایی برای نمایش همه معیارها و KPIها در یک مکان استفاده می شود تا به مدیران کمک کند تا تصمیمات کارآمدی در مورد برنامه استراتژیک شرکت بگیرند. وقتی داشبوردها به درستی انجام شوند، بینش ارزشمندی درباره سلامت یک سازمان ارائه می‌کنند و به شدت بر تصمیم‌گیری اجرایی تأثیر می‌گذارند.

داشبورد منابع بانک مهر

سامانه کشف تقلب بانک مهر

داشبورد مالی

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

داشبورد خرید

داشبورد مالی
راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها
فهرست
error: این سایت حفاظت شده است !!