داشبورد کشف تقلب

تراکنش‌های مشکوک در حال حاضر یکی از عمده‌ترین مشکلات در صنعت مالی است که حرکت به سمت پیاده‌سازی سامانه‌های کشف تقلب در این بخش را الزامی می‌کند؛ تقلب و فعالیت‌‌های متقلبانه عواقب مالی فاجعه‌باری دارد.  شرکت سپند با بهره گیری از دانش نوین هوش مصنوعی توانسته است اولین سامانه هوشمند کشف تقلب در امور بانکی را در بانک قرض الحسنه مهر افتتاح نماید.

داشبورد منابع بانک مهر

داشبورد مالی

داشبورد مدیریتی در نفت ستاره خلیج فارس

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

داشبورد خرید

فهرست
error: این سایت حفاظت شده است !!