داشبورد منابع انسانی

داشبورد منابع انسانی به سازوکاری گفته می‌شود که اطلاعات سودمندی در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران منابع انسانی و کارکنان آن قرار می‌دهد تا بتوانند به تجزیه‌ و تحلیل و شناسایی رفتار کارکنان خود بپردازند. این داشبوردها شامل اطلاعاتی مانند تعداد کارمندان، آمار حقوق و دستمزد، فراوانی پست ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد منابع انسانی (نرخ رضایت کارکنان، نرخ استخدام وحضور و غیاب، میزان اضافه کاری، تاخیر و تعجیل غیره) می‌باشد که منجر به افزایش بازدهی کارکنان و کاهش هزینه‌های سازمان می‌شود.

داشبورد منابع انسانی ابزار دیجیتالی است که داده‌های کارکنان را سازمان‌دهی می‌کند و بینش مدیریتی ارزشمندی را در مورد نیروی کاری شما ارائه می‌دهد. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا دیدی کلی نسبت به کارکنان خود پیدا کنید و تصمیمات را آگاهانه‌تر بگیرید

داشبورد منابع بانک مهر

سامانه کشف تقلب بانک مهر

داشبورد مالی

داشبورد مدیریتی در نفت ستاره خلیج فارس

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

فهرست