داشبورد منابع انسانی

داشبورد منابع انسانی به سازوکاری گفته می‌شود که اطلاعات سودمندی در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران منابع انسانی و کارکنان آن قرار می‌دهد تا بتوانند به تجزیه‌ و تحلیل و شناسایی رفتار کارکنان خود بپردازند. این داشبوردها شامل اطلاعاتی مانند تعداد کارمندان، آمار حقوق و دستمزد، فراوانی پست ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد منابع انسانی (نرخ رضایت کارکنان، نرخ استخدام وحضور و غیاب، میزان اضافه کاری، تاخیر و تعجیل غیره) می‌باشد که منجر به افزایش بازدهی کارکنان و کاهش هزینه‌های سازمان می‌شود.

داشبورد منابع انسانی ابزار دیجیتالی است که داده‌های کارکنان را سازمان‌دهی می‌کند و بینش مدیریتی ارزشمندی را در مورد نیروی کاری شما ارائه می‌دهد. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا دیدی کلی نسبت به کارکنان خود پیدا کنید و تصمیمات را آگاهانه‌تر بگیرید

داشبورد منابع بانک مهر

سامانه کشف تقلب بانک مهر

داشبورد مالی

داشبورد مدیریتی در نفت ستاره خلیج فارس

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

فهرست
error: این سایت حفاظت شده است !!