داشبورد کنترل پروژه

داشبورد مدیریت پروژه به شما این امکان را می‌دهند که یک تصویر کلی (Big Picture) از وضعیت تمامی پروژه‌ها داشته باشید. شما می‌توانید در یک نگاه از میزان پیشرفت کارها (Tasks)، میزان تاخیرهای بوجود آمده، وضعیت شاخص‌های مختلفی که اهمیت دارد و می‌خواهید به صورت لحظه‌ای آنها را رصد نمایید، بودجه صرف شده برای پروژه در مقایسه با بودجه برآورد شده و غیره آگاه شوید.      همچنین امکان اینکه مشتریان و اعضای تیم پروژه به صورت همزمان اطلاعات ضروری و مهم پروژه را از طریق یک صفحه رصد کنند، یکی دیگر از قابلیت‌های بسیار ارزشمندی است که یک نرم افزار داشبورد مدیریت پروژه می‌تواند ارائه کند.

داشبورد منابع بانک مهر

سامانه کشف تقلب بانک مهر

داشبورد مالی

داشبورد مدیریتی در نفت ستاره خلیج فارس

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

فهرست
error: این سایت حفاظت شده است !!